Otoczenie

Głównym celem szkoły Montessori  jest dostarczenie szczegółowo zaplanowanego, stymulującego otoczenia, które będzie pomagało dzieciom rozwinąć doskonały fundament pod uczenie kreatywne. Poszczególne cele dla dzieci uczęszczających do szkoły Montessori podane są poniżej.

Rozwinięcie pozytywnego nastawienia do szkoły

Większość zajęć edukacyjnych jest zindywidualizowana, tzn. każde dziecko angażuje się w takie zadanie edukacyjne, które szczególnie do niego przemawia… ponieważ odkrywa, że zadania te są dostosowane do jego potrzeb i poziomu gotowości. W konsekwencji pracuje ono swoim własnym tempem, powtarzając dane zadanie tyle razy, ile ma ochotę, doświadczając dzięki temu serii sukcesów. W ten sposób buduje ono pozytywne nastawienie do samego uczenia się.

Pomaganie każdemu dziecku w rozwinięciu pewności siebie

W szkole Montessori zadania przygotowane są w taki sposób, aby każdy nowy krok opierał się na umiejętnościach, które dziecko już opanowało, eliminując dzięki temu negatywne doświadczenie częstej porażki. Pieczołowicie zaplanowana seria sukcesów podbudowuje w dziecku wewnętrzną pewność siebie zapewniając je, że może uczyć się samo. Takie budujące poczucie własnej wartości zadania, w podobny sposób mają swój udział w zdrowym rozwoju emocjonalnym dziecka.

 

Wspieranie każdego dziecka w wykształcaniu nawyku koncentracji

Efektywne uczenie zakłada umiejętność uważnego słuchania oraz poświęcania uwagi temu, co jest mówione lub demonstrowane. Poprzez serię absorbujących doświadczeń dziecko wykształca nawyk wszechstronnej uwagi, zwiększając w ten sposób swoją zdolność uczenia się.

 

Pielęgnowanie ciągłej ciekawości

W gwałtownie zmieniającym się społeczeństwie wszyscy w pewnym momencie naszego życia będziemy studentami. Głęboka, uparta i nieprzerwana ciekawość jest warunkiem zasadniczym do kreatywnego uczenia się. Zapewniając dziecku możliwość odkrywania właściwości, rozmiarów i relacji zachodzących w różnorodnych stymulujących naukę sytuacjach, rozwijana jest ciekawość i ustanawiany zostaje nieodzowny element kreatywnego uczenia się.

 

Rozwijanie nawyku inicjatywy i wytrwałości

Otaczając dziecko atrakcyjnymi materiałami i zajęciami edukacyjnymi dostosowanymi do jego wewnętrznych potrzeb, przyzwyczaja się ono do angażowania się w różne czynności z własnej chęci. Stopniowo wywołuje to nawyk podejmowania inicjatywy ? elementu niezbędnego dla liderów. „Zasady gry” wymagają skończenia raz zaczętego zadania i stopniowo prowadzą do wykształcenia nawyku wytrwałości i cierpliwości w odkładaniu materiałów dydaktycznych po zakończeniu zadania. To „oczekiwanie zakończenia” krok po kroku skutkuje nawykiem wytrwałości i cierpliwości.

 

Pielęgnowanie w dziecku wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia porządku

Dzięki uporządkowanemu, wzbogaconemu ale prostemu otoczeniu istniejąca w dziecku potrzeba porządku i bezpieczeństwa jest silnie zaspokojona. Można to zauważyć w uspokajającym wpływie, jaki ma otoczenie klasowe na dziecko. Ponieważ wszystko w klasie Montessori ma swoje miejsce, a zasady wymagają tego, aby wszystko było na miejsce odkładane, wewnętrzna potrzeba porządku jest w dziecku bezpośrednio