Szkoła Przystań Montessori
„To nie wiedza, ale sposób, w jaki dzieci się uczą, zadecyduje, kim będą
i jak poradzą sobie w życiu”
dr Paul Epstein
Szkoła Przystań Montessori
„To nie wiedza, ale sposób, w jaki dzieci się uczą, zadecyduje, kim będą
i jak poradzą sobie w życiu”
dr Paul Epstein
Previous
Next

Poznaj naszą szkołę

Tak się zaczeło

O NAS

Szkoła jest prowadzona przez Fundację Edukacji i Kultury im. Marii Montessori. Powstanie naszej Szkoły Montessori jest naturalną kontynuacją naszej długoletniej pracy w systemie Montessori . Od 9 lat prowadzimy własne montessoriańskie placówki edukacyjne. Formalnie nasza szkoła funkcjonuje od 2015 roku. Zaangażowaliśmy się w edukację alternatywną, ponieważ pragnęliśmy uwolnić dzieci od ograniczeń, jakie niosą ze sobą konwencjonalne metody nauczania. Naszym kierunkiem jest wzbudzenie w podopiecznych entuzjazmu do nauki, otwartości na ludzi i otoczenie, przy jednoczesnym budowaniu ich poczucia własnej wartości opartego na prawidłowej samoocenie. Aktywnie uczestniczymy w życiu polskiego i międzynarodowego środowiska montessoriańskiego. Współpracujemy metodycznie z wieloma instytucjami m.in: Polskim Instytutem Montessori oraz Polską Radą Montessori .

DLACZEGO MONTESSORI?

Nasze standary

Poszanowanie godności każdego dziecka to nadrzędna zasada w pracy z dzieckiem w szkole. Uśmiech i pozytywne komunikaty są niezastąpionym narzędziem w naszych wspólnych kontaktach. Takie zachowanie wzmacnia w dziecku poczucie własnej wartości i buduje pozytywny obraz samego siebie.

Nauka przez działanie.
Wszystkie pomoce dydaktyczne w szkole Montessori, bazują na poznaniu zmysłowym. Dzieci odkrywają świat poprzez dotyk, dlatego możliwość manipulowania jest podstawową formą pracy w szkole.

Przygotowane otoczenie.
To uporządkowana przestrzeń która pomaga kształtować u dzieci poczucie wewnętrznej harmonii. Staranny dobór materiałów w otoczeniu Montessori, prowokuje dziecko do odkrywania i do zadawania pytań.

Indywidualny tok nauczania.
Każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby. W naszym szkole to nie wiek wyznacza granice poznania ale indywidualne możliwości i potrzeby dzieci.

Usamodzielnianie.
Jest jednym z głównych zadań naszej szkoły. Proces ten, jest możliwy dzięki wypracowaniu atmosfery skupienia i szacunku oraz braku rywalizacji, oceniania i pośpiechu.

Wzajemna pomoc.
Gupa mieszana wiekowo jest jak wielka rodzina. To naturalna społeczność, w której młodsi uczą się od starszych kolegów a starsi mają okazję aby pomóc młodszym. Wspólne przebywanie dzieci w szkole jest prawdziwą lekcją doświadczania relacji społecznych.

Montessori, a tradycyjne nauczanie

Montessori reprezentuje holistyczne podejście do dziecka. Ważny jest emocjonalny, społeczny, fizyczny, poznawczy aspekt edukacji – a edukacja tradycyjna ma na celu głównie zdobywanie wiedzy (aspekt poznawczy).

W systemie Montessori dziecko ma wybór czasu, miejsca i rodzaju aktywności – podczas gdy w systemie tradycyjnym czas, miejsce i rodzaj aktywności są wybrane i zaplanowane przez nauczyciela w planie pracy.

W Montessori każde dziecko uczy się we własnym tempie, zgodnie z indywidualnym planem rozwoju. Tymczasem w tradycyjnym nauczaniu tempo pracy jest podyktowane możliwościami większości grupy i podstawą programową zunifikowaną dla wszystkich.

Różnowiekowe grupy montessoriańskie eksponują dziecko na różnorodność sytuacji społecznych i edukacyjnych.  Dzieci uczą się obserwując pracę innych. Zaś grupa jednowiekowa jest łatwa do zarządzenia przez nauczyciela i realizacji programu.

W Montessori dzieci uczą się poprzez pracę na konkretnych pomocach, przygotowanych w taki sposób, aby dziecko umiało powiązać abstrakcję z rzeczywistością. W systemie tradycyjnym dziecko uczy się poprzez zapamiętywanie pojęć, często dla niego abstrakcyjnych.

Nauczanie w Montessori skupia się na dziecku i wzbudzaniu jego motywacji, a nie na stopniach, karach i nagrodach obecnych w tradycyjnej metodzie.

Absolwenci Montessori

Wyszukiwarkę Google, grę komputerową The Sims, a nawet powieść Sto lat samotności dali nam ludzie którzy uważają, że swoją innowacyjność i kreatywność zawdzięczają montessoriańskiej edukacji.

Absolwentami takich placówek byli m.in. amerykanski prezydent Woodrow Wilson, ojciec nowoczesnej gosporadki ekonomista Peter Drucker, pisarka Anna Frank, aktor Geroge Clooney, założyciels Amazona Jeff Bezos, aktorka Dakota Faning, a także brytyjski następca tronu książę William czy założyciel Wikipedii Jimmy Wales…

„I do think I benefited from teh Montessori education wchic in some ways gives the students a lot more freedoms to do things at their own pace, to discover”
Sergeey Brin, twórca Googla

„I do not believe there is a method better than Montessori for making childern sensitive to the beauties of the world and awakening their curiosity regarding the secrets of life”
Gabriel Garcia Marquez, laureat nagrody Nobla

A może elementy Montessori?

Stosowanie w edukacji konwencjonalnej tzw. elementów Pedagogiki Montessori nie ma nic wspólnego z prawdziwą edukacją montessoriańską. Metoda ta nie opiera się bowiem jedynie na wykorzystywaniu określonych pomocy naukowych, ale holistycznie wspiera rozwój dziecka poprzez określone: rolę nauczyciela, przygotowanego otoczenia, programu placówki. Zdarzają się placówki edukacyjne, które choć w szyldzie mają pedagogikę Montessori to stosują w swoim programie nauczania m.in: podręczniki czy nagrody a materiał Montessori w klasie towarzyszy zabawkom. Tym samym Pedagogika Montessori jest spłycana do hasła marketingowego licząc na nieświadomość rodziców. To praktyka nieuczciwa i nie przynosząca efektów kształcenia montessoriańskiego.

Ruszyły zapisy!

Ilość miejsc jest ograniczona, rekrutacja w naszej szkole podzielona jest na kilka etapów.

Po zakończeniu etapów rekrutacji, kandydujące rodziny są informowane mailem o wyniku rekrutacji. Ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia do szkoły jest podpisanie umowy oraz wpłata opłaty wpisowej.

Opłaty
Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku. Dla rodzin opłacających cały rok czesne w terminie przewidziano bonifikatę wakacyjną.
Dla dzieci w klasach 0-3 czesne wynosi 1250 zł , wpisowe: 1000 zł.
Dla uczniów klas 4/8 czesne wynosi 1400 zł, wpisowe: 1000 zł.
Drugie i kolejne dziecko 5 % zniżki!

W ramach czesnego realizowane jest kształcenie, koła zainteresowań, obiad, zajęcia na basenie.
Edukacja domowa realizowana jest w różnych wymiarach, w zależności od potrzeb rodziny. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w pliku informacyjnym