Program

Program realizowany jest w trakcie pracy własnej dzieci z montessoriańskim materiałem rozwojowym a także podczas zajęć w kręgu.

Edukacja przedszkolna Marii Montessori obejmuje: praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie zmysłów, edukację matematyczną, edukację językową i edukację kosmiczną.

W grupie są dzieci zróżnicowane wiekowo: od 2,5 do 6 lat (realizujemy program rocznego przygotowania przedszkolnego). Taka struktura grupy jest naturalna i przypomina rodzinę. Dziecko zajmuje różne pozycje społeczne i pełni różne role. Młodsze dzieci naśladują starsze, mają w nich oparcie i pomoc, czerpią z ich doświadczenia i wiedzy. Starsze dzieci pomagają młodszym, są w stosunku do nich opiekuńcze i empatyczne. Czują się potrzebne i wzmocnione.

 

W naszym przedszkolu nauka języka angielskiego odbywa się codziennie, na zasadzie lekcji w małych grupach. Nauka języka francuskiego odbywa się dwa razy w tygodniu, na zasadzie lekcji w małych grupach.

Dzieci dodatkowo uczestniczą w zajęciach :
– rytmicznych
– gimnastycznych
– treningu umiejętności społecznych
– ze sztuki
– Klubu Młodego Odkrywcy

oraz w ramach potrzeb korzystają z indywidualnej opieki logopedy, pedagoga specjalnego i psychologa.
Wszystkie nasze dzieci korzystają z oferowanych zajęć w ramach czesnego.

Nasze dzieci uczą się empatii i szacunku do natury poprzez kontakt ze zwierzętami-posiadamy m. in. kozy, szynszyle, agamy, świnkę morską.
Własna szklarnia i grządki to okazja do zdobywania wiedzy przez doświadczanie, smakowanie i oglądanie.