Edukacja domowa

W naszych placówkach istnieje możliwość realizowania obowiązku przedszkolnego oraz szkolnego w ramach edukacji domowej.
Nauczanie w systemie edukacji domowej w naszych placówkach jest bezpłatne.

Oferujemy Państwu:
Spotkania dla rodziców podczas których nauczyciel omówi zadania stojące przed dziećmi, wynikające z podstawy programowej oraz zaprezentuje elementy pedagagogiki Montessori, kóre bedzie można wykorzystać w warunkach domowych.

Konsultacje pedagogiczno-wychowawcze z pedagogiem oraz z nauczycielami Montessori w naszej placówce;

W sprawach związanych z edukacją domową prosimy o kontakt mailowy na adres polnau@montessori.pl

FORMY WSPÓŁPRACY

Wypożyczanie i korzystanie w domu z przedszkolnych materiałów Montessori;
Wypożyczanie książek i podręczników z biblioteki przedszkolnej.
Otrzymanie materiałów plastycznych, biurowych, hobbystycznych dla dzieci;
Umożliwiamy następujące wsparcie dzieci z edukacji domowej, będących uczniami naszych placówek, jak również ich rodziców/opiekunów:
Udział w kursach oraz warsztatach dydaktycznych i wychowawczych organizowanych dla rodziców przez naszą placówkę
Uczestnictwo w spotkaniach i warsztatach przygotowywanych dla dzieci i rodziców/opiekunów z edukacji domowej.